• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

6.03.2023. Posiedzenie Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP w Warszawie

W dniu 6.03.2023 odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP w Warszawie. Przebieg posiedzenia - w (Protokóle obrad - pobierz dokument)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty