• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

IX Krajowe Zebranie Delegatów

IX Krajowe Zebranie Delegatów

IX Krajowe Zebranie Delegatów – odbędzie się w dniu18 maja 2023 roku w Hotelu Jan Sander /adres: ul. Wycieczkowa 2/10 95-070 Rąbień AB (k. Łodzi). Szczegółowe informacje o obiekcie tutaj: https://jansander.pl/o-hotelu/ 

Termin Krajowego Zebrania Delegatów został przyjęty uchwałą ZG SEiRP, którą prezentujemy na kolejnych stronach.

Z kronikarskiego obowiązku przypominamy również list Prezesa Antoniego Dudy z 20 stycznia 2022 roku dot. konieczności wydłużenia kadencji i uchwałę ZG SEiRP z 24 stycznia 2022 roku o wydłużeniu kadencji władz Stowarzyszenia.

W dniu 2 maja 2023 roku delegatom na IX KZD przekazaliśmy materiały określone wymogami Statutu, w tym sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SEiRP i Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP za lata 2018 – 2022. Wkrótce zapewnimy dostęp do tych materiałów na naszej stronie internetowej.

Uchwała Zarządu Głównego SEiRP nr 1 VIII ZG 2023 z 30 marca 2023 roku o zwołaniu w dniu 18 maja 2023 roku Krajowego Zebrania Wyborczego 

Pismo Prezesa ZG SEiRP – Antoniego Dudy z 20 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia 

Uchwała Zarządu Głównego SEiRP nr 1-VIII-ZG-2022 z 24 stycznia 2022 roku w/s przedłużenia kadencji władz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SEiRP za 2018-2022  

Sprawozdanie GKR za 2018-2023 

IX Krajowe Zebranie Delegatów. Broszura 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty