• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski, Warszawa

W dniu 22.05.2017 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych, a radcą prawnym Dawidem Sokołowskim prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego Dawid Sokołowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 45,  została zawarta wstępna umowa w zakresie wykonywania obsługi prawnej obejmującej:
1.    udzielanie porad prawnych i konsultacji,
2.    sporządzanie opinii prawnych,
3.    występowanie przed sądami, organami orzekającymi i egzekucyjnymi,
4.    występowanie przed organami administracji publicznej.

Więcej szczegółów dotyczących zakresu działania Kancelarii Prawnej na rzecz emerytów i rencistów policyjnych – na stronie internetowej Kancelarii https://emerytury-mundurowe.com.pl/

Dane Kancelarii: 
Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski  
ul. Grzybowska 2 lok. 45
00-131 Warszawa
 
tel. 22 314 48 60
fax. 22 314 48 61
email: kontakt@splo.pl 
https://emerytury-mundurowe.com.pl/

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty