• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Elektroniczny Rejestr Uchwał

Rejestr Uchwał SEiRP zawiera:

- rejestr uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2019), uchwał NZD 2017, 2018, uchwał KZD 2018


Rejestr Uchwał Zarządu Głównego (2020 -


Rejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2019), uchwał Zjazdu Delegatów 2017 - 2019

Rejestr Uchwał SEiRP zawiera:

- rejestr uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2019), uchwał Zjazdu Delegatów 2017 - 2019

Treści poszczególnych uchwał - dostępne po zalogowaniu do strefy chronionej

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty