• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Kontakt

Biuro Zarządu Oddziału Stołecznego w Warszawie

Komenda Główna Policji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, tel: 22/60-156-65, 72-156-65,  okrasac@gmail.comzos.biuro@seirp.pl, www: https://www.warszawa.seirp.pl

Biuro Zarządu Oddziału Stołecznego czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki, w godz. 10.00–13.00

Wykaz telefonów i adresów e-mail członków Zarządu Oddziału Stołecznego

Nr koła

Imię i nazwisko

Funkcja

Nr telefonu

Adres e-mail

36

Czesław Okrasa

Prezes

602-555-445

okrasac@gmail.com

35

Jerzy Skrycki

Wicepr.

607-322-410

jerzy.skrycki@gmail.com

28

Marian Stankiewicz

Wicepr.

602-158-320

 

21

Jadwiga Południkiewicz

Sekretarz

 

 

28

Paweł Chudzicki

Skarbnik

601-380-653

pawel.chudzicki@wp.pl

18

Bogdan Dobrowolski

Czł. Prez.

505-868-247

eb_dobrowolscy@o2.pl

3

Zbigniew Janczur

Czł. Prez.

794-265-446

wazi2@poczta.onet.pl

6

Bolesław Punda

Czł. Prez.

 

 

6

Mieczysława Puziarska

Czł. Prez.

510-608-477

 

11

Barbara Tomaszewska

Czł. Prez.

605-122-495

barbara.tomaszewska@wp.pl

8

Ludwika Chewińska

Czł.  ZW

505-136-048

ludwika.chewinska@gmail.com

33

Wioletta Grzelakowska

Czł.  ZW

608-354-673

waaag@op.pl

41

Stanisław Kraszewski

Czł.  ZW

504-746-764

stkraszewski@poczta.onet.pl

17

Mirosława Kubiak

Czł.  ZW

604-157-191

 

1

Jan Larecki

Czł.  ZW

501-384-807

 

1

Edmund Lasocki

Czł.  ZW

509-174-205

 

12

Stanisław Piwowarczyk

Czł.  ZW

607-353-716

piasecki.p.p@interia.pl

11

Urszula Siedlecka

Czł.  ZW

601-322-346

grzegorz.siedlecki@interia.pl

5

Wacław Ułanowski

Czł.  ZW

602-589-391

 

7

Barbara Wojciechowska

Czł.  ZW

601-631-500

 

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty