• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Kontakt

Biuro Zarządu Oddziału Stołecznego w Warszawie

Komenda Główna Policji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, tel: 22/60-156-65, 72-156-65,  okrasac@gmail.comzos.biuro@seirp.pl, www: https://www.warszawa.seirp.pl

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Oddziału Stołecznego w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa (wejście do budynku od ul. Magazynowej). Biuro Zarządu mieści się w pokoju 117, I piętro, czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. 10.00-13.00, nr tel. 22 601 56 65. Emeryci MSW i KGP mogą złożyć tu wniosek na: 1. zapomogę finansową, 2. dopłatę do pogrzebu (wyłącznie na współmałżonka), 3. dopłatę za wczasy (za 14 dni pobytu). Druk wniosku dostępny w zakładce „Informacje Biura ZG” i na stronie Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP w zakładce "Komunikaty ZOS w Warszawie", (Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji).  

 

Dokumenty konieczne do złożenia poszczególnych wniosków:

Ad 1.(zapomoga) - ostatnia waloryzacja emerytury swojej i małżonka, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie komisji, rachunki za opłaty miesięczne (wniosek na miejscu)
Ad 2.(pogrzeb) - ostatnia waloryzacja emerytury osoby uprawnionej, akt zgonu, wniosek - druk można wypełnić na miejscu
Ad.3.(za wczasy) - ostatnia waloryzacja emerytury swojej i małżonka, faktura na której musi być nazwisko, okres pobytu i miejsce pobytu (wniosek na miejscu)
Powyższe wnioski można również składać w pokoju 31, na parterze (wejście od ul. Samochodowej) - nr tel. 22 601 34 58

Dodatkowo, w Biurze ZOS SEiRP można uzyskać legitymację na zniżkę PKP (37 %) - to jest dla wszystkich emerytów mundurowych i cywilnych. Do tego należy  przedstawić ostatnią waloryzację emerytury policyjnej albo ZUS. Opłata za legitymację wynosi: - członkowie Stowarzyszenia - 2 zł, - pozostali - 3 zł.
Emeryci Policyjni z KSP wnioski mogą składać w siedzibie przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie (stare wejście do Komendy od strony korony), czynne w poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00-13.00. Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie: 477 236 208, 477 236 948, Druk wniosku dostępny w zakładce "Informacje Biura ZG" i na stronie Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP 
w zakładce "Komunikaty ZOS w Warszawie", (Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji).  

 

.  

 

 

Wykaz telefonów i adresów e-mail członków Zarządu Oddziału Stołecznego

Nr koła

Imię i nazwisko

Funkcja

Nr telefonu

Adres e-mail

36

Czesław Okrasa

Prezes

602-555-445

okrasac@gmail.com

35

Jerzy Skrycki

Wicepr.

607-322-410

jerzy.skrycki@gmail.com

28

Marian Stankiewicz

Wicepr.

602-158-320

 

21

Jadwiga Południkiewicz

czł. Prez.

 

 

28

Paweł Chudzicki

skarbnik

601-380-653

pawel.chudzicki@wp.pl

18

Bogdan Dobrowolski

czł. Prez.

505-868-247

eb_dobrowolscy@o2.pl

3

Zbigniew Janczur

czł. Prez.

794-265-446

wazi2@poczta.onet.pl

6

Bolesław Punda

czł. Prez.

 

 

6

Mieczysława Puziarska

czł. Prez.

510-608-477

 

11

Barbara Tomaszewska

sekretarz

605-122-495

barbara.tomaszewska@wp.pl

33

Wioletta Grzelakowska

członek

608-354-673

waaag@op.pl

41

Stanisław Kraszewski

członek

504-746-764

stkraszewski@poczta.onet.pl

17

Mirosława Kubiak

członek

604-157-191

 

1

Jan Larecki

członek

501-384-807

 

12

Stanisław Piwowarczyk

czonek

607-353-716

piasecki.p.p@interia.pl

11

Urszula Siedlecka

czonek

601-322-346

grzegorz.siedlecki@interia.pl

5

Wacław Ułanowski

czonek

602-589-391

 

7

Barbara Wojciechowska

członek

601-631-500

 

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty