• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Zmarł gen. bryg. w st. spocz. Edward Kłosowski

 

Zmarł gen. bryg. w st. spocz. Edward Kłosowski

W dniu 05 października 2020r. zmarł gen. bryg. w st. spocz. Edward Kłosowski, współzałożyciel, Wiceprezes, wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Wiceprezes ZG SEiRP i wieloletni członek Koła 33, Szef SUSW w Warszawie, Z-ca Szefa KGMO uczynny i pogodny człowiek, ceniony przełożony.

Pogrzeb odbył się 8.10.2020r. na Cmentarzu Północnym

Cześć Jego Pamięci

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty