• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

2.03.2020. Warszawa, posiedzenie Zarządu Oddziału Stołecznego

W dniu 2 marca 2019 r. odbyło się posiedzenia Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP w Warszawie, poświęcone przyjęciu sprawozdania finansowego za 2019 r. i uchwaleniu budżetu na rok bieżący.

Ponadto Zarząd uchwalił nowy Regulamin Zarządu Oddziału Stołecznego i jego Prezydium, uwzględniający postanowienia znowelizowanego statutu Stowarzyszenia. Z tego też względu Zarząd podjął dwie uchwały:

  • w sprawie zalecenia stosowania wzoru Regulaminu Zebrania Koła,
  • w sprawie zaopiniowania Regulaminu działania Zarządu Koła.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty