• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

14.11.2019. Koło nr 7

Zebranie prowadziła Prezes Zarządu, Barbara Wojciechowska. Na wstępie przywitała przybyłych przedstawicieli FSSM RP: Zdzisława Czarneckiego, Przewodniczącego Federacji, Zdzisława Pietrykę, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Minutą ciszy zebrani oddali hołd pamięci Koleżankom i Kolegom, którzy odeszli.

Obrady zdominowała najbardziej istotna od dwóch lat, kwestia walki z represyjnymi ustawami. Zdzisław Czarnecki, w swojej wypowiedzi scharakteryzował obecną sytuację jako symptomatyczną dla niezawisłych sędziów, którzy tę niezawisłość zaczęli odważnie lecz powoli odnajdować.

Wprawdzie nie ma do dziś przełomu, ale te nieliczne wyroki, bo już około 50 zasądzonych na korzyść mundurowych, pozwalają spostrzec pozytywny kierunek rozwoju tej sytuacji. Bardziej kategoryczne oceny w zakresie kształtującej się linii orzeczniczej, będzie można sformułować po wydaniu pierwszych wyroków w Sądach Apelacyjnych.

Po dyskusji i załatwieniu formalnych spraw bieżących, zebranie zostało zakończone.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty